Lek. dent. Damian Nasulicz

osteokonfrontacje

Lek. dent. Damian Nasulicz

Biografia

Studia ukończył w 2003 r. na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od tego czasu nieustannie poszerza swoją wiedzę merytoryczną dopełniając ją ciągłym doskonaleniem kontaktu z Pacjentem i współpracownikami, czego dowodem jest istniejące od 2008 r. niezwykłe miejsce – PRESTIGEDENT. Przeprowadza specjalistyczne wykłady i kursy praktyczne z zakresu implantologii, implantoprotetyki oraz najnowocześniejszej diagnostyki wykorzystującej tomografię komputerową i wizualizację w 3D. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu implantologii i planowania w 3D w medycznych czasopismach, m. in. Medical Tribune Stomatologia czy Twój Przegląd Stomatologiczny. Co roku uczestniczy w prestiżowych, międzynarodowych kongresach i sympozjach za granicą i w kraju. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu psychologii współpracy międzyludzkiej Values Szkoła Mentorów na Politechnice Warszawskiej.