Dr n. med. Krzysztof Awiłło

Panel Osteokonfrontacje

Dr n. med. Krzysztof Awiłło

Panel Osteokonfrontacje

Biografia

Krzysztof Awiłło, doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej.

1974 ukończył Policealne Studium Techniki Dentystycznej w Warszawie z 1-szą lokatą
1974 – 1980 Student na Wydziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie
1980-1991 Asystent, starszy asystent i wykładowca w Klinice Chirurgii Szczękowej Akademii Medycznej w Warszawie
1982 Specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
1985 Specjalizacja z chirurgii szczękowej
1993 Obrona pracy doktorskiej – „Endoskopia i ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu schorzeń zatok szczękowych”
Od 1995 roku praktyka prywatna

Właściciel i Kierownik Medyczny wielokierunkowej kliniki stomatologicznej: Centrum Stomatologiczno- Implantologiczne dr Krzysztof Awiłło.

Członkostwo różnych organizacji:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
Honorowy Członek Ukraińskiego Towarzystwa Implantologicznego
Europejskie Towarzystwo Osseointegracji /EAO/.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji. Wykładowca na kongresach naukowych w Polsce i za granicą.

Prowadzi wykłady i kursy podyplomowe dla lekarzy, dotyczące implantologii, Sterowanej  Regeneracji Tkanek i Sterowanej Regeneracji Kości od 1997 r.

Aktualnie: Kierownik projektu naukowo-badawczego , we współpracy z Warszawskim  Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Warszawską – Opracowanie metody mającej zminimalizowanie wystąpienia zapaleń okołowszczepowych. (Hodowle komórkowe, badania bakteriologiczne oraz własna metoda zakładania łączników natychmiast po odsłonięciu implantów).

Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się zawodowo:
Implantologia, Sterowana Regeneracja Tkanek,
Sterowana Regeneracja Kości, nowoczesne metody wykorzystania diagnostyki CT w implantoprotetyce,
Metody leczenia periimplantitis ( w trackie opracowywania własnego protokołu kompleksowego leczenia periimplatitis).

Wszystkie wykłady

Osteokonfrontacje – Panel II

1 czerwca 2019
15:30-17:30