Dr n. med. Adam Ziemlewski

osteokonfrontacje

Dr n. med. Adam Ziemlewski

Biografia

Wszystkie wykłady

Trudne/ciekawe przypadki

31 maja 2019
17:30-18:00

Przerwa kawowa

1 czerwca 2019
15:00-15:30