Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

osteokonfrontacje

Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

Biografia

Specjalista chirurg-stomatolog. 1994 – Oddział stomatologii wydziału lekarsko – stomatologicznego w Zabrzu; 1995-99 – Asystent katedry kliniki chirurgii szczękowej w Zabrzu; 1999 – I stopień specjalizacji stomatologicznej; 2004 – obrona pracy doktorskiej; 2005 – II stopień specjalizacji chirurgii stomatologicznej w Akademickim Centrum Stomatologii w Bytomiu; 2008 – Adiunkt katedry i Zakładu chirurgii stomatologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach; 2009 – Certyfikat umiejętności w zakresie implantologii organizacji OSIS-EDI; 2011 – Lider umiejętności. Szkolenia implantologii – regeneracji tkanek kostnych Harvard University UCLA w Los Angeles. Wykładowca w kraju i za granicą z zakresu implantologii – regeneracji tkanki kostnej implantoprotetyki. Członek Akademii Piezosurgery (bezpieczna chirurgia kostna) w Genui. Od 2009 pełni funkcję kierowniczą Zakładu Chirurgii Stomatologicznej I Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej i Stomatologii w Katowicach. Konsultant wojewódzki z zakresu chirurgii stomatologicznej.