Implantacja natychmiastowa z wykorzystaniem techniki PET (Partial Extraction Therapies)

WDI 2019

Implantacja natychmiastowa z wykorzystaniem techniki PET (Partial Extraction Therapies)