Natychmiastowe protokoły w stomatologii estetycznej opartej na implantach

osteokonfrontacje
1 czerwca 2019
13:30-15:00

Natychmiastowe protokoły w stomatologii estetycznej opartej na implantach

Podczas wykładu dr Beschnidt kompleksowo omówi czynniki gwarantujące sukces w dziedzinie stomatologii estetycznej opartej na implantach. Wykład poparty będzie doświadczeniami oraz wieloma przypadkami klinicznymi. W szczególności wykładowca skoncentruje się na przedstawieniu zastosowania oraz zalet wynikających z wykorzystania przyspieszonych protokołów oraz technik implantacji z natychmiastowym obciążeniem.