Warsztaty równoległe firm

31 maja 2019
10:00-13:00

Warsztaty równoległe firm

♦ Augmentacja kości oraz zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantów
Dr Sven-Marcus Beschnidt
Liczba uczestników: 22 osoby
Cena: 300 zł (200 zł dla członków PTS)
Miejsce: Hotel Haston

Podczas warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z technikami augmentacji oraz zarządzania tkankami miękkimi, które pomogą zapewnić trwałe, funkcjonalne i estetyczne efekty leczenia. Warsztat obejmuje instrukcje krok po kroku oraz ćwiczenia praktyczne, uzupełnione o prezentację przypadków klinicznych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z technikami mikrochirurgicznymi preparacji oraz szycia płatów a także jak przygotować łoże pod implant do augmentacji kości. Ćwiczenia praktyczne zostaną przeprowadzone na żuchwach świńskich. Podczas warsztatów zalecana jest praca w lupach zabiegowych o powiększeniu min 2,5 raza.

♦ Planowanie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych przy zastosowaniu protokołu Ultimate – warsztat  praktyczny
Lek. stom. Lek. med. Specjalista Chirurgii Twarzowo – Szczękowej Marek Rybicki
Liczba uczestników: 14 osób
Cena: 300 zł (200 zł dla członków PTS)
Miejsce: Hotel Haston

Część teoretyczna:
1. Prawidłowe pozycjonowanie implantów w wymiarze 3D
2. Dostępne oprogramowania do planowania leczenia implantologicznego
3. Omówienie protokołu ULTIMATE – Guided Surgery Protocol
4. Prezentacja przypadków klinicznych

Część praktyczna:
1. Planowanie leczenia implantologicznego i projektowanie szablonu.
2. Zabieg na modelu z zastosowaniem kasety ULTIMATE.

Każdy uczestnik w trakcie szkolenia powinien mieć ze sobą swój komputer typu Laptop PC, z oprogramowaniem Windows.
Na komputerach zostanie zainstalowana wersja szkoleniowa programu do planowania.

 

♦ 9:00 – 14:30  Simplant – klucz do cyfrowych rozwiązań terapii implanto-protetycznej
Lek. dent. Damian Nasulicz
Liczba uczestników: 8 osób
Cena: 1200 zł
Miejsce: DUO MED, Wrocław, ul. Inowrocławska 21

09:00 – 09:30 Przerwa Kawowa
09:30 – 11:30 Moduł I – wykład
11:30 – 12.00 Przerwa obiadowa
12:00 – 14:30 Moduł II – zabieg na żywo z omówieniem po zakończeniu

Warsztat będzie składał się z dwóch części. Części teoretycznej – wykładu jak i praktycznej – zabiegu na żywo z omówieniem efektów po zakończeniu. Uczestnicy podczas warsztatu będą mieli okazję dowiedzieć się, m.in.: jak przebiega planowane i projektowanie szablonów chirurgicznych w oprogramowaniu SIMPLANT, na co szczególnie zwracać uwagę przy diagnostyce CBCT, jak wykorzystać protezy własne pacjenta w planowaniu ostatecznej rekonstrukcji oraz badaniu CBCT, jakie możliwości daje technologia CAD/CAM, jakie są kryteria sukcesu All-on-three w sytuacji kiedy konwencjonalne protokoły są bezradne, jak maksymalnie wykorzystać skaner wewnątrzustny oraz jak przebiega planowanie i skanowanie w systemie CEREC. Warsztat zakończy się, zabiegiem na żywo: implantacją z użyciem szablonów i wykorzystaniem wycisków cyfrowych.

Praktyczne zastosowanie przeszczepów dziąsłowych  –  BRAK MIEJSC
Dr Mariusz Bołzan
Liczba uczestników: 15 osób
Cena: 300 zł (200 zł dla członków PTS)
Miejsce: Hotel Haston

Część teoretyczna (1,5h):
– podstawy pracy mikrochirurgicznej w chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej
– podejście mikrochirurgiczne w implantologii
– specyfika pracy systemem implantologicznym Thommen
– pokrycie recesji pojedynczych i mnogich
– technika tunelowa
– technika dokoronowego przesunięcia płata
– boczne przesunięcie płata
– przeszczepy przy implantach
– przeszczepy uszypułowane
– guz szczęki jako miejsce dawcze

Część praktyczna (1,5h): 
Praca na materiale zwierzęcym z użyciem narzędzi mikrochirurgicznych Lexwo – żuchwy i szczęki świńskie.
– wprowadzenie implantu marki Thommen
– augmentacja dziąsła przy implancie
– pobranie przeszczepu techniką jednego cięcia
– wolny przeszczep dziąsłowy FGG i jego deepitelializacja
– pobranie tkanki łącznej z guza szczęki
– pokrycie recesji wybraną przez uczestnika metodą (tunel/CAF/boczne przesunięcie płata)
– przeszczep uszypułowany

Implantologia 3.0 – stan obecny i innowacje w implantologii oraz wykorzystanie technik cyfrowych w planowaniu implantów
Dr n. med. Maciej Michalak
Liczba uczestników: 12 osób
Cena: 300 zł (200 zł dla członków PTS)
Miejsce: Hotel Haston

1. Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć
2. Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego
3. Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach
4. Określenie optymalnej wielkości implantów
5. Pomiar potrzebnego volumenu materiału kościozastępczego
6. Opracowanie raportu implantologicznego
7. Omówienie przygotowanych przypadków

Opłata za uczestnictwo w wybranym warsztacie obejmuje lunch w dniu 31 maja.