Osteokonfrontacje – Panel I

.

Osteokonfrontacje – Panel I

Implantacja natychmiastowa – przy utracie pojedynczego zęba.