Implantologia 3.0 – stan obecny i innowacje w implantologii oraz wykorzystanie technik cyfrowych w planowaniu implantów

osteokonfrontacje
31 maja 2019
18:00-19:00

Implantologia 3.0 – stan obecny i innowacje w implantologii oraz wykorzystanie technik cyfrowych w planowaniu implantów

♦ Zasady poprawnego planowania i ich ewolucja związana z rozwojem technologii cyfrowych
♦ Sposoby rozwiązania trudnych przypadków klinicznych
♦ Wykorzystanie szablonów implantologicznych: zalety i wady
♦ Implantacja wspomagana czynnikami wzrostu – wprowadzenie, działanie, możliwości
♦ Znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz białek BMP w chirurgii stomatologicznej
♦ Zastosowanie CGF jako nośnika materiałów do augmentacji kości
♦ Sinus lift z użyciem autologicznych czynników wzrostu CGF
♦ Inne możliwości zastosowania czynników wzrostu
♦ Porównanie CGF i LPCGF z innymi autogennymi materiałami pozyskiwanymi z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF)